Statutaire Algemene Vergadering & lentelunch | 25/03/23

Op 25 maart 2023 trekken we voor onze statutaire algemene vergadering naar goede traditie naar het Kasteel van Moerkerke, Kasteelstraat 7 in 8340 Damme, waar we u verwelkomen met koffie vanaf 10.00 uur. De algemene vergadering start om 10.30 uur.

Agenda van de vergadering
Naast de gebruikelijke wettelijk voorziene agendapunten als het goedkeuren van de rekeningen en het verlenen van kwijting aan de bestuurders, moeten we dit jaar ook het bestuursorgaan gedeeltelijk vernieuwen. Zie volledige agenda hieronder.

De partners van de leden en de leden-sympathisanten zijn eveneens hartelijk welkom. Voor hen is een koffie-uurtje voorzien, terwijl de leden deelnemen aan de vergadering.

Na de statutaire algemene vergadering kan deelgenomen worden aan de receptie en de lentelunch.

Dresscode: stadskledij

Agenda

 1. Inleiding door de voorzitter
 2. Goedkeuring van de agenda
 3. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 12 maart 2022
 4. Activiteitenverslag door de secretaris
 5. Financieel verslag 2022 door de penningmeester
 6. Verslag van de rekeningcontroleurs over de boekhouding 2022
 7. Kwijting van de bestuurders voor het boekjaar 2022
 8. Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2023
  Bepaling van het lidgeld voor 2023 en 2024
 9. Aanduiding van twee rekeningcontroleurs en reserve voor 2023
 10. Ontslag en benoeming van bestuurders
  Voorstelling kandidaat-bestuurders
  Herbenoeming Frik Vanderstraeten – benoeming Roland Van Wulpen
 11. Mededelingen van de voorzitter
  Voorstelling activiteiten 2023
 12. Varia – Vragen en voorstellen van de leden.

Leden die vragen of voorstellen willen voorleggen aan de algemene vergadering worden verzocht deze tegen uiterlijk 22 maart 2023 te willen overmaken hetzij
– via e-mail op marsenmercurius.brwv@gmail.com
– via briefpost op naam van Ben Engelen, Spalaan 49 te 8400 Oostende

Menu

 • Receptie met cava, tapbieren, fruitsap of waters en huisgemaakte koude en warme hapjes
 • Haasje van skrei | Mechelse asperges & huisgerookte verse zalm | verse tuinkruiden | mousselinesaus
 • Geroosterde kalfsmedaillon | seizoensgroenten | beukenzwam | jus met rozemarijn krielaardappelen
 • Millefeuille met rode vruchten vergezeld van sabayon van kriekbier en vanille-ijs
  Koffie of thee en koekjes
 • Wijnen: OPI – Sauvignon Blanc 2021 | OPI – Terre du Midi – 2020 | tapbieren en waters

Inschrijving en deelname in de kosten

 • De prijs voor deelname enkel met koffie bij aankomst + receptie bedraagt € 18,00 per persoon
 • De prijs voor de totaalformule met koffie bij aankomst + receptie + lentelunch bedraagt € 80,00 per persoon (drank aan tafel incl.)
 • Dranken aan tafel ná dessert en koffie worden individueel aangerekend.

Inschrijving per mail op marsenmercurius.brwv@gmail.com of telefonisch bij secretaris Ben Engelen op 0473/911518 en bevestiging door storting vóór vrijdag 17 maart 2023 van de verschuldigde som (ofwel €18 x aantal personen ofwel €80 x aantal personen) op Rek. Nr BE49 2800 4089 8671 van M&M Brugge/W.VL. met de vermelding “AV + aantal deelnemers”.

Bij annulatie na 21 maart 2023 kan de inschrijvingsprijs om contractuele redenen niet meer terugbetaald worden.

Het bestuursorgaan hoopt, zoals vroeger, u talrijk te mogen verwelkomen.

Philip De Munter             Ben Engelen             Ivan Loncke             Jan De Vos
ondervoorzitter                secretaris                  penningmeester      voorzitter

Tijdens de activiteit zullen foto’s gemaakt worden voor de publicatie in ons tijdschrift, op Facebook en/of onze website.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in vergadering. Bookmark de permalink .