LvL

Leden voor leden

Digitaal Platform voor uitwisseling van kennis, professionele ervaring en andere “meerwaarden” tussen de leden van de Kring.

Dit communicatieplatform leden voor leden knoopt aan bij de oorspronkelijke doelstellingen van de Kring, sinds de oprichting van de vereniging na WOI waarbij de leden elkaar steunen in de meest uiteenlopende domeinen. Op dit platform stellen de leden hun competenties en kennis ter beschikking van de andere leden op een transparante en wederkerige manier: informatie, hulp en advies geven, maar ook krijgen! 
De communicatie verloopt onder andere in de vorm van vraag en antwoord.

Belangrijk: de toegang tot het Platform Leden voor Leden is voorbehouden aan de leden van de Koninklijke Kring Mars & Mercurius.