Doelstellingen

Rekening houdend met de statuten van de Nationale Koninklijke Kring Mars en Mercurius, stelt de afdeling Brugge/West-Vlaanderen vzw zich tot doel:

  1. de banden tussen Defensie en de Natie te versterken
  2. de vriendschaps-, kameraadschaps-, en solidariteitsbanden onder de leden te ontwikkelen
  3. de onderlinge steun en solidariteit onder de leden te bevorderen, meer bepaald op beroepsvlak
  4. de uitbouw van professionele netwerken onder en door de leden te stimuleren
  5. de verstandhouding, de verdraagzaamheid en de eendracht onder de diverse Gemeenschappen in België te bevorderen
  6. de morele waarden, het leiderschap en het ondernemerschap onder de leden uit te dragen
  7. de herinnering aan grote gebeurtenissen uit het verleden te bewaren en te herdenken door deel te nemen aan, of het organiseren van herdenkingsplechtigheden en/of tentoonstellingen
  8. de uitstraling van de Kring te bevorderen
  9. de Europese gedachte te ondersteunen.