Relaties

Enerzijds onderhoudt de afdeling op het “Mars”-domein nauwe betrekkingen met:

 • het Militair Commando van de Provincie West-Vlaanderen;
 • alle militaire instellingen, basissen en competentiecentra uit de provincie;
 • de Staf van de Marinecomponent;
 • de Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen;
 • de Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren;
 • De vaderlandslievende verenigingen uit de provincie.

Anderzijds noteren we de relaties op “Mercurius”-vlak met o.a.:

 • de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen;
 • de Provincieraad en Provinciale instellingen;
 • gemeentelijke instanties van vele steden en gemeenten;
 • de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen;
 • VOKA (Vlaams netwerk van ondernemingen) West-Vlaanderen;
 • UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemingen);
 • Brugge Zeehaven vzw.