Lidmaatschap

Om als lid van de Koninklijke kring Mars en Mercurius afdeling Brugge/West-Vlaanderen vzw toegelaten te worden is het vereist te behoren tot een van de volgende categorieën:

  1. Officieren van het actief kader, reserveofficieren, officieren buiten dienst of op rust gesteld en ere-officieren van de Belgische Defensie, alsook hun gelijkgestelden bij de Belgische Defensie.
  2. De officieren van de vroegere Rijkswacht voor zover ze een militaire graad van officier gedragen hebben.
  3. Officieren en gewezen officieren van de militaire krijgsmachten van geallieerde landen of van landen die de Europese Conventie van de Rechten van de Mens ondertekend hebben en die, naar het oordeel van de Raad van Bestuur, hun professionele taken eerbaar uitoefenen of uitgeoefend hebben in de militaire of openbare sector of in de bedrijfswereld of in een vrij beroep.
  4. Personen die geen militair officier zijn of geweest zijn, maar een toegevoegde waarde voor de vereniging betekenen.

Het ‘verzoek tot lidmaatschap‘ moet ingevuld bezorgd worden aan de voorzitter.

Alle kandidaat-leden moeten blijk geven de vereiste kwaliteiten van rechtschapenheid en wederzijdse achting te bezitten.
Alle leden van Mars en Mercurius afdeling Brugge/West-Vlaanderen vzw zijn automatisch en in dezelfde hoedanigheid lid van de Koninklijke kring Mars en Mercurius vzw.