Organisatie

De Koninklijke kring Mars en Mercurius afdeling Brugge/West-Vlaanderen vzw wordt geleid door een Raad van Bestuur samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal bestuursleden (zie ook ‘Bestuur‘).
De jaarlijkse statutaire algemene vergadering vindt plaats in het eerste trimester.