Digitale avondconferentie ‘masterplan kustveiligheid’ door Charlotte Devriendt | 30/03/21

De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur nodigen u met bijzonder genoegen uit op de avondconferentie “het masterplan kustveiligheid”, kustveiligheid vandaag en morgen.
Deze conferentie gaat door op dinsdag 30 maart 2021 om 19.30 uur. Omwille van de coronamaatregelen bieden we deze activiteit aan onder de vorm van een videoconferentie. Er zal digitaal kunnen ingelogd worden vanaf 19.15 uur.

Deze conferentie wordt verzorgd door Charlotte Devriendt, communicatieverantwoordelijke bij de Afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse Overheid. Ze studeerde journalistiek aan de Artvelde hogeschool Gent en vertaler-tolk Spaans-Duits aan de Hogeschool Gent.
Binnen de Afdeling Kust stuurt ze communicatieprojecten aan; staat ze in voor de realisatie van de website, brochures en nieuwsbrieven; verzorgt ze de persrelaties; organiseert ze tentoonstellingen en informatieavonden over infrastructuurwerken en formuleert ze communicatieadvies voor de medewerkers binnen de Afdeling.
De Afdeling Kust staat in voor de beveiliging en de economische, ecologische en recreatieve ontwikkeling van de kustzone. Vanuit de beleidsvisie voor geïntegreerd kustbeheer wordt de bescherming van de kust en het lage achterland met zijn bewoners en patrimonium tegen stormvloeden en overstromingen verzekerd; worden de watergebonden recreatie en de kustbeleving bevorderd en worden de hydrografische en hydrometeorologische taken uitgevoerd.
Tijdens de voordracht wordt uiteengezet wat het Masterplan Kustveiligheid is en waarom dit nodig is. Daarbij wordt ingegaan op de huidige en toekomstige uitdagingen op het vlak van kustveiligheid en wordt, aan de hand van concrete voorbeelden, aangegeven voor welke oplossingen en maatregelen gekozen wordt om daaraan het hoofd te bieden.

We zullen gebruik maken van de Microsoft Teams-toepassing voor videoconferentie. Een handleiding en een digitale link om in te loggen op de Teams-sessie, worden tijdig toegestuurd aan elke ingeschreven deelnemer.
Inschrijven voor deze activiteit is verplicht via mail op marsenmercurius.brwv@gmail.com tegen uiterlijk 26 maart 2021.
We hopen van harte dat jullie talrijk zullen deelnemen aan deze ongetwijfeld interessante activiteit.

Ben Engelen                                      Jan De Vos
Secretaris                                           Voorzitter

Dit bericht werd geplaatst in voordrachten. Bookmark de permalink .