Dubbelconferentie ‘joden en moslims’ door Dhr. Jan De Vos | 10/09/20

De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur nodigen u met bijzonder genoegen uit op de dubbelconferentie “joden en moslims, van nabijheid tot verwijdering” in de aula van het Groot Seminarie Potterierei, 72 te 8000 Brugge.

Op deze eerste activiteit geeft voorzitter Jan De Vos een lezing over 14 eeuwen gemeenschappelijke geschiedenis van joden en moslims.
Na de opkomst van de Islam blijft het lot van moslims en joden nauw verbonden, maar amper één eeuw van conflicten was voldoende om een donkere schaduw te werpen over dertien eeuwen rijke gemeenschappelijke geschiedenis. Met een ruim geïllustreerde voordracht worden de vier episodes van deze geschiedenis belicht.

Deel 1 op donderdag 10 september 2020 om 19.30 uur
610-721: het vreedzaam samenleven op het Arabisch schiereiland wordt verstoord door het ontstaan van de Islam. Met de uitbreiding van het Islamitisch rijk tot Perzië en het Iberisch schiereiland verandert de positie van nietmoslims. Joden en christenen krijgen als Dhimmi een inferieure positie die wel bescherming biedt en toelaat de eigen religie te beleven, zodat joden een belangrijke culturele rol blijven spelen.

721-1789: de Islam wordt de officiële godsdienst en de positie van joden en christenen wordt moeilijk. Het Gouden Tijdperk zorgt voor sterke culturele uitwisseling, maar kan de onderdrukking van de joodse en christelijke minderheden niet voorkomen. De katholieke Reconquista verdrijft moslims en joden uit Al Andalus en verplicht hen een nieuwe bestemming te kiezen. Joden spelen vanaf dan een belangrijke rol in het Ottomaanse Rijk.

Na afloop van deze lezing biedt onze Mars & Mercurius Club aan alle aanwezigen een afsluitende drink aan.

Deel 2 op maandag 12 oktober 2020 om 19.30 uur
1789-1945: met de Franse Revolutie en het ontstaan van de natiestaten krijgen de joden in Europa burgerrechten. Ze dringen door tot de nationale elites en nemen de bescherming van joden in de moslimwereld op zich. Het anti-semitisme laait op in Europa en het zionisme, het Arabisch nationalisme en het islamitisch fundamentalisme bepalen de religieuze en politieke agenda’s. De kwestie Palestina iontwikkelt zich tot een moeilijk internationaal vraagstuk.

1945-2020: de gruwel van de nazi-kampen wordt ontdekt. De oprichting van de staat Israël in 1948 zorgt voor bitterheid bij Arabieren en moslims, maar voor vreugde bij joden. Honderdduizenden Palestijnen vluchten, in de hoop ooit te kunnen terugkeren, terwijl de overgrote meerderheid van joden uit de moslimwereld naar Israël trekt.
Het Arabisch-Israëlisch conflict laait verder op. De soennitisch-sjiitische spanningen zorgen voor toenadering tussen Israël en de Arabische wereld. Wordt de Palestijnse kwestie en vergeten oorlog?

Deelname wordt door het Groot Seminarie beperkt tot 50 personen (update 30/09/20) en inschrijving vooraf is verplicht. Dit kan bij secretaris Ben Engelen per e-mail op marsenmercurius.brwv@gmail.com of telefonisch op 0473 91 15 18 tot uiterlijk zondag 6 september voor het eerste deel en tot donderdag 8 oktober voor het tweede deel.
De activiteit wordt aangeboden aan de leden en hun partner.
Als het maximum aantal deelnemers bereikt is, worden verdere inschrijvingen op een reservelijst geplaatst, zodat bij voldoende belangstelling een tweede sessie kan gegeven worden op een latere datum.

Ben Engelen                                      Jan De Vos
Secretaris                                           Voorzitter

Tijdens de activiteit zullen foto’s genomen worden voor publicatie in ons tijdschrift en op onze website.

Dit bericht werd geplaatst in voordrachten. Bookmark de permalink .