Statutaire algemene vergadering | 30/06/20

Waarde Mars en Mercurius leden en sympathisanten

De inperkingsmaatregelen in de strijd tegen het CoVid-19 virus spelen ons allen parten, zowel professioneel, familiaal als sociaal. Ook onze eigen Club Mars & Mercurius ontsnapt hier niet aan. Zoals de meeste andere M&M Clubs hebben we daarom alle activiteiten tot einde augustus opgeschort.
Ondertussen volgen we de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad om te zien hoeveel bewegingsvrijheid we dit najaar zullen krijgen.
Het eerste slachtoffer van de lockdown was onze Algemene Vergadering (AV), die uitgerekend op 14 maart, eerste dag van de lockdown gepland was.
We hadden een nieuwe datum gereserveerd op 21 juni, maar ook dit wordt zeer waarschijnlijk niet haalbaar.
Daarom heeft de Raad van Bestuur op 28 mei 2020 beslist om gebruik te maken van de alternatieve mogelijkheden die het KB van 9 april 2020 biedt.
De AV zal doorgaan in beperkte kring op dinsdag 30 juni om 11.00 uur.
De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester zullen daaraan deelnemen. Aan alle leden wordt de mogelijkheid geboden om te stemmen via een schriftelijke procedure en om vooraf vragen te stellen.

Daarom sturen we u in bijlage:

  • Een volledig informatiedossier dat de agenda van de AV uitvoerig toelicht
  • Het verslag van de algemene vergadering van 27 april 2019
  • Een stemformulier
  • Een volmachtformulier
  • Het verslag van de kascommissarissen 2020
  • De PPT voor de AV, die als basis diende voor het informatiedossier.

Zijn stemgerechtigde leden: de effectieve leden die in orde zijn met de betaling van hun lidgeld.
Alle leden krijgen dus één maand de tijd om de documenten te lezen, maar ook om vragen te stellen en daarop een antwoord te krijgen alvorens te stemmen.
Vragen kunnen per mail gericht worden aan marsenmercurius.brwv@gmail.com of per normale post op adres Ben Engelen, Spalaan 49, 8400 Oostende.
Het stemformulier kan  afgeprint en ingevuld worden en bezorgd worden aan onze secretaris Ben Engelen volgens instructies op dit formulier.

We hopen, mede namens de leden van de Raad van Bestuur, dat jullie en jullie familie ondertussen nog allen gezond en wel zijn en kijken er naar uit om jullie allen opnieuw te ontmoeten later dit jaar.

Met een vriendelijke groet

Ben Engelen                                      Jan De Vos
Secretaris                                           Voorzitter

Dit bericht werd geplaatst in vergadering. Bookmark de permalink .