Avondconferentie Dhr. Paul Vanneste | 21/01/19

Bij de start van het nieuwe werkjaar, nodigen de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur u uit op een avondconferentie door de heer Paul Vanneste met als thema “geschiedenis van het bierbrouwen in Brugge”.
Deze conferentie zal doorgaan op maandag 21 januari 2019 om 19.30 uur in de aula van het Groot Seminarie, Potterierei, 72 te 8000 Brugge en wordt gevolgd door een nieuwjaarsreceptie.
Spreker Paul Vanneste was als brouwerij-ingenieur veertig jaar actief in de brouwerijwereld.
Hij stichtte in 1988 mee de vereniging voor brouwerijgeschiedenis “’t Hamerken”, die zorg draagt voor het erfgoed van de vroegere Brugse brouwerijen en is tot vandaag voorzitter van deze vzw.
Hij studeerde in 1967 af als industrieel ingenieur in de gistingsbedrijven aan KaHo Sint-Lieven in Gent en behaalde in 1968 een graduaat bedrijfseconomie aan KU Leuven.
Na zijn legerdienst als luitenant bij het 18 de Regiment Rijdende Artillerie in Brasschaat werkte hij tot 1983 in de familiebrouwerij “’t Hamerken” in Brugge, waarna hij mee de brouwerij “de Gouden Boom” oprichtte, die in 2002 werd overgenomen door Palm.

Bier is een van de oudste dranken in de geschiedenis. Vanaf de industriële revolutie evolueert het brouwen van een ambachtelijke naar een industriële productie met moderne bedrijfsuitrustingen.
Het Brugse brouwerijerfgoed getuigt vandaag nog van deze evolutie.

Deelname voor M&M-leden, sympathisanten en ereleden en hun partners is gratis. Gelieve uw deelname te melden aan de secretaris Ben Engelen per e-mail op marsenmercurius.brwv@gmail.com of telefonisch op 0473 91 15 18 vóór 15 januari 2019 met opgave van aantal deelnemers.
Dit is noodzakelijk om de juiste aantallen broodjes en dranken te bestellen.
Niet leden kunnen eveneens deelnemen aan de voordracht en de receptie mits storting van €10 per persoon op rekening BE49 2800 4089 8671 van Mars & Mercurius Brugge/W.VL.
In de hoop u weerom talrijk te mogen verwelkomen op deze eerste activiteit van het nieuwe jaar, tekenen
we met vriendelijk groeten,

Ben Engelen                                      Jan De Vos
Secretaris                                           Voorzitter

Tijdens de activiteit zullen foto’s genomen worden voor publicatie in ons tijdschrift en op onze website.

Dit bericht werd geplaatst in eten, voordrachten. Bookmark de permalink .