Conferentie door Dhr. Peter Vandamme | 29/01/18

De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen u en uw partner uit te nodigen op een avondconferentie door de heer Peter Vandamme met als thema ‘inleiding in de wondere wereld van de opera’.
Deze conferentie zal doorgaan op maandag 29 januari 2018 om 19.30 uur in de aula van het Groot Seminarie Potterierei, 72 te 8000 Brugge en wordt gevolgd door een uitgebreide nieuwjaarsreceptie.

Spreker Peter Vandamme werd geboren in Brugge, als zoon van Fernand Vandamme en kleinzoon van oud-burgemeester Pierre Vandamme. Hij liep middelbare school in het Sint-Lodewijkscollege en deed nadien rechtenstudies aan de Rijksuniversiteit van Gent. Hij werkte als advocaat in Brugge vanaf 1984 en werd in februari 1999 benoemd als politierechter aan de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge, een ambt dat hij tot op vandaag nog uitoefent.
Peter Vandamme heeft één grote passie en dat is opera. Als laatstejaarsstudent besloot hij in 1983 één keer naar de opera te gaan om te weten wat dit voorstelt. Het bleef niet bij die ene keer, want het was als een virus dat hem niet meer losliet, dat hem naar de meest beroemde operahuizen van de wereld voerde en dat van hem een ware operakenner maakte. Sinds 2007 is hij ondervoorzitter van de vzw Vlaamse Opera, die in 2014 fusioneerde met het Ballet van Vlaanderen, om daarna het Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw te worden, de grootste culturele instelling van Vlaanderen.

Vóór de conferentie en tijdens de receptie is er mogelijkheid tot bezoek aan de tentoonstelling van schilderijen van de heer Luc Bacqué, die sedert een tweetal jaar de illustraties in ons Gulden Boek verzorgt.

Deelname voor M & M-leden en partners is gratis.
Gelieve uw deelname wel te willen melden aan de secretaris André Billiet (e-mail andreas.billiet@skynet.be of 0477 25 55 99) vóór 21 januari 2018 met opgave van het  aantal deelnemers.
Niet-leden kunnen eveneens deelnemen aan de voordracht en de receptie mits storting van €10 per persoon op rekening BE49 2800 4089 8671 van Mars & Mercurius Brugge/W.Vl.
In de hoop, zoals tijdens vorige uitgaven, u talrijk te mogen verwelkomen op deze eerste activiteit van het nieuwe jaar, tekenen we met vriendelijk groeten,

André Billiet                                      Jan De Vos
Secretaris                                           Voorzitter

Dit bericht werd geplaatst in voordrachten. Bookmark de permalink .