Voordracht dhr. Ir. Guido Van Velthoven + lunch | 13/03/12

Wij hebben het genoegen u en uw partner uit te nodigen tot de voordracht ‘is windenergie een behoorlijk energiealternatief?’ gevolgd door een rijsttafel op dinsdag 13 maart 2012 om 10 uur in de Marinekazerne ‘Bootsman Jonsen’ te Oostende.

Windenergie heeft de wind in de zeilen. Hoe is dat te verklaren voor een onbetrouwbare, overgesubsidieerde, dure en zelfs niet hernieuwbare energie die bovendien uitblinkt door geluidshinder, landschapsaftakeling en biodiversiteitsrisico’s?
Het is de bedoeling van deze lezing die aspecten te onderzoeken in de context van het energiebeleid in België en onze Europese verbintenissen horizon 2020.
Tevens zal de spreker ook de sluier oplichten over de werkelijke bijdrage van de windenergie inzake ‘CO2-reductie’. Hier zullen we dan samen bekijken of de bijdrage inzake CO2-emissiereductie nog positief is en binnen welke voorwaarden.
Het besluit zal misschien als enigszins onverwacht overkomen: ga voor windenergie maar enkel…

Deze voordracht gegeven door de heer ingenieur Guido Van Velthoven gaat door in de vergaderzaal van de EGUERMIN Mijnenbestrijdingsschool (in de Marinekazerne) ‘Bootsman Jonsen’, 3de en 23ste Linieregimentplein te Oostende van 10 tot 12.15 uur.

Om 12.30 uur worden we dan in de Blauwe Zaal verwacht voor het aperitief. De kok zal voor ons een heerlijke Indonesische rijsttafel klaarmaken. Nadien worden we verwend met een carpaccio van ananas met frambozensorbet gevolgd door de traditionele koffie met versnaperingen.

De all-inprijs bedraagt € 38 per persoon voor leden en partner en € 45 voor niet-leden en niet-sympathisanten, over te schrijven op rekeningnummer 280-0408986-71 (of BE49 2800 4089 8671) van Mars en Mercurius Brugge/West-Vlaanderen met de vermelding ‘rijsttafel + aantal personen + nummerplaat voertuig’ vóór 5 maart 2012.
Alleen de betaling geldt als inschrijving.
Opgelet: de maximumcapaciteit van de zaal is 80 deelnemers.

Gelieve, om veiligheidsregels opgelegd door de militaire overheden de gegevens van de nummerplaat van het voertuig dat de kazerne zal binnenrijden te bezorgen aan de secretaris (050 33 93 62 of andreas.billiet@skynet.be).

Wij hopen jullie zeer talrijk te mogen begroeten op deze zeer interessante lezing en de onovertroffen rijsttafel.

Andreas Billiet                                                           François Crepain
Secretaris                                                                   Voorzitter

Dit bericht werd geplaatst in eten, voordrachten. Bookmark de permalink .