Bezoek politiehuis Brugge | 25/02/14

De voorzitter en het bestuur hebben het genoegen u op dinsdag 25 februari 2014 (opgepast datum en uur gewijzigd) uit te nodigen tot een bezoek aan het politiehuis van Brugge, Coiseaukaai 3 te 8000 Brugge.Het zeer moderne politiehuis Brugge werd definitief in gebruik genomen in mei 2013, het werd opengesteld en druk bezocht tijdens de openbedrijvendag en is wat betreft functionele infrastructuur zeer eigentijds. We worden er verwacht voor een geleid bezoek om 15.00 uur. Parking is mogelijk aan het vroegere politiegebouw (rechtover het politiehuis).

Programma:

  • 15.00 uur: verwelkoming door de Korpschef en uiteenzetting
  • 16.00 uur: gegidste rondleiding in groepjes van 15 personen in het gebouw (kantoren, logistiek complex, cellen, boetiek,..)
  • 17.30 uur einde bezoek.

Het aantal bezoekers is beperkt voor praktische redenen tot maximum 60, bijgevolg zal de orde van aanmelden het criterium zijn om de limietgrens te bepalen. Aangezien om veiligheidsredenen ons gevraagd wordt de voornaam en naam van elke bezoeker aan de verantwoordelijke voor het bezoek te melden, moet u uw aanwezigheid en deze van uw partner zo vlug mogelijk en ten stelligste vóór 15 februari melden aan de secretaris, bij voorkeur per e-mail andreas.billiet@skynet.be of tel. 050 33 93 62.

We hopen u te mogen ontmoeten ter gelegenheid van dit speciaal bezoek.

Andreas Billiet                                                          François Crepain
Secretaris                                                                   Voorzitter

Dit bericht werd geplaatst in bezoeken. Bookmark de permalink .