Voordracht dhr. Bernard Breda + lunch | 9/10/12

Wij hebben het genoegen u en uw partner uit te nodigen tot de voordracht ‘de ontwikkeling en uitbouw van de watervoorziening in West-Vlaanderen’ gevolgd door een jagerslunch op dinsdag 9 oktober 2012 in de Marinekazerne ‘Bootsman Jonsen’ te Oostende.

In West-Vlaanderen is er relatief weinig geschikt grondwater beschikbaar voor openbare watervoorziening. Vandaar dat de watervoorziening in de provincie slechts langzaam is uitgebouwd, waarbij water meestal over een grote afstand moet getransporteerd worden. De kust en de grotere steden zijn hierbij eerst aan bod gekomen. Vanaf de zeventiger jaren beschikte men over de technologie om ook van minder zuiver oppervlaktewater geschikt drinkwater te maken. Toch blijft het thans ook nog een uitdaging om in alle omstandigheden de watervoorziening in West-Vlaanderen te garanderen.

Deze voordracht gegeven door de heer Bernard Breda, directeur-generaal van de Vlaamse Watermaatschappij gaat door in de vergaderzaal van de EGUERMIN Mijnenbestrijdingsschool (in de Marinekazerne) ‘Bootsman Jonsen’, 3de en 23ste Linieregimentplein te Oostende van 10 tot 12.15 uur.

Om 12.30 uur worden we in de Blauwe Zaal verwacht voor het aperitief. De kok zal voor ons een heerlijk hertekalfstoofpotje klaarmaken, voorafgegaan door een knolseldersoepje en scampi’s in een duivelsausje. Nadien worden we nog verwend met een appelcrumble gevolgd door de traditionele koffie met versnaperingen.

Deelnameprijs all in bedraagt € 40 per persoon en € 47 voor niet-leden en niet-sympathisanten te storten op rekeningnummer 280-0408986-71 (of BE49 2800 4089 8671) van Mars en Mercurius Brugge/West-Vlaanderen met vermelding ‘jagersmaaltijd + aantal personen + nr.plaat voertuig’ vóór 01 oktober 2012. Na deze datum kunnen wij uw inschrijving niet meer garanderen.
Alleen de betaling geldt als inschrijving.
Opgelet: de maximumcapaciteit van de zaal is 80 deelnemers.

Gelieve, om veiligheidsregels opgelegd door de militaire overheden de gegevens van de nummerplaat van het voertuig dat de kazerne zal binnenrijden te bezorgen aan de secretaris (050 33 93 62 of andreas.billiet@skynet.be).

We hopen jullie zeer talrijk te mogen begroeten op deze zeer interessante lezing en verbluffende jagersmaaltijd.

Andreas Billiet                                                           François Crepain
Secretaris                                                                   Voorzitter

Dit bericht werd geplaatst in eten, voordrachten. Bookmark de permalink .