Algemene statutaire vergadering met voorstel wijziging statuten | 30/01/17

Hierbij nodigen we u uit tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal doorgaan op maandag 30 januari 2017 om 18.30 uur in de aula van het Groot Seminarie Potterierei 72 te 8000 Brugge.

Aanvang 18.30 uur stipt
Agenda van de statutaire vergadering:

 1. Inleiding van de voorzitter – voorstelling van de nieuwe leden (2016)
 2. Verslag van de secretaris
 3. Financieel verslag over de boekhouding 2016 door de penningmeester
 4. Verslag van de rekeningcontroleurs (boekhouding 2016)
 5. Kwijting van de penningmeesters voor de boekhouding 2016
 6. Kwijting van het bestuur voor het boekjaar 2016
 7. Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2017 – Bepaling lidgeld voor 2018
 8. Aanduiding van twee rekeningcontroleurs voor het boekjaar 2017
 9. Benoeming nieuwe bestuursleden
 10. Voorstel tot wijziging van de statuten en goedkeuring
 11. Mededelingen van de voorzitter – voorstelling activiteiten 2017 – Toekomstvisie
 12. Vragen en voorstellen van de leden.

Leden die vragen of voorstellen tijdens de vergadering wensen behandeld te zien, worden verzocht deze zo vlug mogelijk aan de secretaris te melden, die ze aan de voorzitter zal overmaken.
De partners van de leden en de leden-sympathisanten zijn eveneens hartelijk welkom. Voor hen is een koffie-uurtje voorzien terwijl de effectieve leden deelnemen aan de vergadering.
Na de algemene vergadering kan deelgenomen worden aan de nieuwjaarsreceptie door de vereniging aangeboden aan de leden, partners en sympathisanten.
Graag uw deelname melden aan de secretaris André Billiet (e-mail andreas.billiet@skynet.be of 0477 25 55 99) vóór 21 januari 2017.
In de hoop, zoals tijdens vorige uitgaven, u talrijk te mogen verwelkomen op deze algemene vergadering, tekenen we met vriendelijk groeten,

André Billiet                                      Jan De Vos
Secretaris                                           Voorzitter

Dit bericht werd geplaatst in vergadering. Bookmark de permalink .