Te Deum + receptie | 21/07/11

Gelieve hierbij de uitnodiging van stad Brugge te willen vinden voor deelname aan het Te Deum in de Sint-Salvatorskathedraal op 21 juli om 11.00 uur.
Vooraf om 10.20 uur stipt is er een bloemenhulde bij de gedenkstenen aan de Militaire Kapel in de Kartuizerinnenstraat.

Na het Te Deum wordt u uitgenodigd om de optocht te volgen naar de Burg voor de toespraken van de Burgemeester en de heer Maurice Debruyne voorzitter AVBOS. Nadien wordt een receptie aangeboden in de Salons van het Stadhuis.

Voor zij die na het Te Deum de optocht niet volgen wordt door de vereniging een drink aangeboden in café-restaurant “’t zand”.

Wij willen nog opmerken dat door werken in de kathedraal enkel het hoofdkoor en de zijbeuken toegankelijk zijn voor het publiek. Wij zullen dus niet op onze gebruikelijke plaatsen kunnen plaatsnemen. Vraag bij het binnenkomen waar de plaatsen voor Mars & Mercurius zich bevinden.

Hierbij de uitnodiging

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Hierbij delen wij u mee dat op donderdag 21 juli 2011 om 11 uur ter gelegenheid van het Nationaal Feest een Te-Deum zal worden gezongen in de Sint-Salvatorskathedraal.
De heer Gouverneur nodigt u uit om deel te nemen aan deze plechtigheid. Er zullen voor u plaatsen worden voorbehouden vooraan, rechts van het altaar.
Wij verzoeken u er voor te zorgen dat de afgevaardigden met de vlaggen tijdig ter plaatse zijn. De vlaggen zullen worden opgesteld aan beide zijden van het altaar.
Hierbij vragen wij u ook om met een delegatie van uw vereniging te willen deelnemen aan de bloemenhulde bij de gedenkstenen aan de Militaire Kapel in de Kartuizerinnenstraat. De deelnemers verzamelen tussen 9.30 en 10 uur in de Oude Burg aan het Strijdershuis. De bloemenhulde begint om 10.20 uur stipt. Daarom verzoeken wij u om 10 uur ter plaatse te zijn. Na de bloemenhulde is er een optocht naar de kathedraal. De optocht gaat via de Oude Burg, de Wollestraat, de Markt en de Steenstraat. Na het Te-Deum volgt een optocht via de Steenstraat, de Markt en de Breidelstraat naar de Burg. Op de Burg hebben achtereenvolgens een défilé vóór de eretribune, de toespraak van Burgemeester Patrick Moenaert, de toespraak van de heer Maurice Debruyne, Voorzitter van het Algemeen Verbond der Brugse Oud-strijders, en de eventuele uitreiking van eretekens aan oudstrijders plaats.
De plechtigheden worden afgerond met een receptie voor de genodigden in de Salons van het Stadhuis. Wij zouden het bijzonder aangenaam vinden, mocht u de plechtigheden en de ontvangst op het Stadhuis kunnen bijwonen.
Met de meeste hoogachting,

Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
Namens Johan Coens, stadssecretaris                      De Burgemeester, Patrick Moenaert

Dit bericht werd geplaatst in extern. Bookmark de permalink .